W listopadzie 2021 odbyła się X Jubileuszowa Konferencja „Energetyka na Kolei”. Celem konferencji była wymiana informacji i opinii pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, dystrybutorami energii, przewoźnikami oraz przedsiębiorcami na temat wzrostu jakości energetyki kolejowej oraz kierunków jej rozwoju.

Również w tym dniu firma Kisielewski oficjalnie wstąpiła do Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Dzięki członkostwu możemy lepiej nastawiać się na potrzeby Klientów z tego rynku i zapewnić im kompleksowe doradztwo.