Publikacje

PUBLIKACJE NAUKOWE Z AFILIACJĄ AUTORA DO JEDNOSTKI PWR

 1. Gozdowiak Adam, Kisielewski Piotr: Polowo-obwodowa analiza utraty synchronizmu turbogeneratora podczas anormalnych stanów pracy / Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski. Przegląd Elektrotechniczny. 2017, R. 93, nr 11, s. 74-78, 15 rys., 1 tab., bibliogr. 16 poz., Summ.
  Wcześniej: 20 Konferencja Energetyki : innowacje dla energetyki : materiały konferencyjne, Janów Podlaski, 13-15. 09. 2017 / EthosEnergy Poland S. A. – [B.m. : b.w., 2015]. s. 91-95.
  Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.11.16
  Lokalizacja elektroniczna: http://pe.org.pl/articles/2017/11/16.pdf
  Punktacja MNiSW z 2013-2016: 14
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

W05/2017/P-015

 1. Gozdowiak Adam, Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Finite-element analysis of accidental energizing of off-line turbogenerator / Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Power Electronics and Drives. 2017, vol. 2 (37), nr 1, s. 151-162, 15 rys., 1 tab., bibliogr. 13 poz.
  Lokalizacja elektroniczna: https://doi.org/10.5277/ped170104
  Lokalizacja elektroniczna: https://www.degruyter.com/view/j/pead.2017.2.issue-1/ped170104/ped170104.xml?format=INT
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.ped.pwr.edu.pl/pdf-69751-12767?filename=FINITE-ELEMENT%20ANALYSIS.pdf
  Punktacja MNiSW z 2013-2016: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

W05/2017/I-147

 1. Gozdowiak Adam, Kisielewski Piotr: Zjawiska elektromagnetyczne zachodzące w wirniku turbogeneratora podczas pracy asynchronicznej / Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2017, nr 2, s. 95-100, 12 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/114/ref_15.pdf
  Punktacja MNiSW z 2013-2016: 07
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

W05/2017/I-074

 1. Gozdowiak Adam, Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Determination of turbogenerator electromagnetic parameters from the SSFR test in the simulation process / Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Przegląd Elektrotechniczny. 2017, R. 93, nr 6, s. 67-70, 10 rys., 3 tab., bibliogr. 5 poz., Streszcz.
  Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.06.17
  Lokalizacja elektroniczna: http://pe.org.pl/articles/2017/6/17.pdf
  Punktacja MNiSW z 2013-2016: 14
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

W05/2017/I-136

 1. Gozdowiak Adam, Kisielewski Piotr: Utrata pola wzbudzenia turbogeneratora / Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2017, nr 2, s. 89-94, 14 rys., 1 tab., bibliogr. 9 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/114/ref_14.pdf
  Punktacja MNiSW z 2013-2016: 07
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

W05/2017/I-073

 1. Gozdowiak Adam, Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Polowo-obwodowa analiza podwójnego zwarcia doziemnego w uzwojeniu wzbudzenia turbogeneratora / Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Przegląd Elektrotechniczny. 2017, R. 93, nr 2, s. 57-61, 11 rys., 1 tab., bibliogr. 10 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.02.14
  Lokalizacja elektroniczna: http://pe.org.pl/articles/2017/2/14.pdf
  Punktacja MNiSW z 2013-2016: 14
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

W05/2017/I-012

 1. Gozdowiak Adam, Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Physical phenomena existing in the turbogenerator during faulty synchronization with inverse phase sequence / Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Power Electronics and Drives. 2016, vol. 1 (36), nr 1, s. 149-157, 11 rys., 2 tab., bibliogr. 10 poz.
  Lokalizacja elektroniczna: http://dx.doi.org/10.5277/PED160111
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.ped.pwr.edu.pl/pdf-63909-5756?filename=Physical%20phenomena.pdf
  Punktacja MNiSW z 2015: 06; 2016: 06; 2013-2016: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

W05/2016/I-229

 1. Gozdowiak Adam, Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Podwójne zwarcie doziemne w uzwojeniu wzbudzenia turbogeneratora / Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. W: LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, SME 2016. Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2016. s. 65-77, obj. 0,9, 14 rys., 1 tab., bibliogr. 10 poz., Summ.
  LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, SME 2016, Kazimierz Dolny, 20-22 czerwca 2016.
  Tytuł i streszcz. referatu również w jęz. ang.
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

W05/2016/I-115

 1. Gozdowiak Adam, Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Nieprawidłowa synchronizacja turbogeneratora / Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2016, nr 1, s. 19-24, 10 rys., 3 tab., bibliogr. 8 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/109/ref_03.pdf
  Punktacja MNiSW z 2015: 07; 2016: 07; 2013-2016: 07
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

W05/2016/I-108

 1. Kisielewski Piotr*, Pacholski Edward*, Leśnik Marek*, Zawilak Tomasz, Zawilak Jan, Żeleźnik Mateusz*: Konstrukcja, wykonanie i próby typoszeregu prototypów dużych silników synchronicznych z magnesami trwałymi / Piotr Kisielewski [i in.]. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2016, nr 3, s. 191-195, 4 rys., bibliogr. 15 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/111/ref_30.pdf
  Punktacja MNiSW z 2015: 07; 2016: 07; 2013-2016: 07
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

W05/2016/I-102

 1. Gozdowiak Adam, Kisielewski Piotr: Składowa przeciwna prądu stojana turbogeneratora / Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2015, nr 106, s. 209-213, 8 rys., 2 tab., bibliogr. 7 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/106/ref_34.pdf
  Punktacja MNiSW z 2014: 05; 2015: 07; 2013-2016: 07
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

W05/2015/I-064

 1. Gozdowiak Adam, Kisielewski Piotr: Analiza przebiegu pracy turbogeneratora po wystąpieniu samoczynnego ponownego załączenia linii / Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały = Scientific Papers of the Institute of Electrical Machines, Drives and Measurements of the Wrocław University of Technology. Studies and Research. 2014, nr 34, s. 295-302, 11 rys., 1 tab., bibliogr. 10 poz., Summ.
  Tytuł nr: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych.
  W zbiorze gł.: nr 70.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.imnipe.pwr.wroc.pl/files/prv/id35/wyd/pn/sim34/sim34-art26.pdf
  Punktacja MNiSW z 2013: 03; 2014: 03; 2013-2016: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

W05/2015/I-116

 1. Gozdowiak Adam, Kisielewski Piotr: Wyznaczanie i weryfikacja parametrów turbogeneratora z symulacji polowej i polowo-obwodowej / Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały = Scientific Papers of the Institute of Electrical Machines, Drives and Measurements of the Wrocław University of Technology. Studies and Research. 2014, nr 34, s. 303-314, 8 rys., 2 tab., bibliogr. 10 poz., Summ.
  Toż w: Generacja – Przesył – Wykorzystanie, GPW 2014 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Macieja Gwoździewicza. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. s. 12-28, 10 rys., 3 tab., bibliogr. 10 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.imnipe.pwr.wroc.pl/files/prv/id35/wyd/pn/sim34/sim34-art27.pdf
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.dbc.wroc.pl/publication/34547
  Punktacja MNiSW z 2013: 03; 2014: 03; 2013-2016: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2014/I-113

 1. Kisielewski Piotr, Gwoździewicz Maciej J: Wyłączniki instalacyjne AC w instalacjach prądu stałego / Piotr Kisielewski, Maciej Gwoździewicz. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2014, nr 102, s. 127-131, 15 rys., bibliogr. 4 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/102/ref_59.pdf
  Punktacja MNiSW z 2013: 05; 2014: 05; 2013-2016: 07
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2014/I-023

 1. Kisielewski Piotr: Patent. Polska, nr 217039. Sposób montażu silnika z magnesami trwałymi oraz przyrząd do montażu i demontażu magnesów trwałych w maszynach synchronicznych dużej mocy : Int. Cl. H02K 15/03. Zgłosz. nr 392813 z 02.11.2010. Opubl. 30.06.2014 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Piotr Kisielewski. 6 s. : 3 rys.
  Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000217039_B1_PDF
  Rodzaj pracy: patenty; zasięg: lokalny

I29/2010/Z-006

 1. Gozdowiak Adam, Kisielewski Piotr: Modelowanie układu regulacji mocy czynnej turbogeneratora / Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 2013, nr 33, s. 421-427, 8 rys., 3 tab., bibliogr. 7 poz., Summ.
  Tytuł nr: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych.
  W zbiorze gł.: nr 69.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.imnipe.pwr.wroc.pl/files/prv/id35/wyd/pn/sim33/sim33-art36.pdf
  Praca dostępna w Oddziale Centrum OCW-5.
  Punktacja MNiSW z 2012: 02; 2013: 03; 2013-2016: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2014/I-050

 1. Gozdowiak Adam, Kisielewski Piotr: Model turbiny parowej z regulatorem / Adam Gozdowiak, Piotr Kisielewski. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 2013, nr 33, s. 413-420, 6 rys., bibliogr. 4 poz., Summ.
  Tytuł nr: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych.
  W zbiorze gł.: nr 69.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.imnipe.pwr.wroc.pl/files/prv/id35/wyd/pn/sim33/sim33-art35.pdf
  Praca dostępna w Oddziale Centrum OCW-5.
  Punktacja MNiSW z 2012: 02; 2013: 03; 2013-2016: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2014/I-049

 1. Kisielewski Piotr, Gozdowiak Adam: Modeling of the turbogenerator regulation systems / Piotr Kisielewski, Adam Gozdowiak. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2013, nr 98, s. 69-72, 6 rys., bibliogr. 7 poz.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/98/ref_11.pdf
  Punktacja MNiSW z 2012: 05; 2013: 05; 2013-2016: 07
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

I29/2013/I-032

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Narażenia wirnika turbogeneratora podczas pracy niestabilnej / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2013, nr 100, s. 51-54, 8 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/100a/ref_10.pdf
  Punktacja MNiSW z 2012: 05; 2013: 05; 2013-2016: 07
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2013/I-033

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Praca turbogeneratora podczas zwarcia dwufazowego / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Przegląd Elektrotechniczny. 2013, R. 89, nr 2b, s. 132-134, 13 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://pe.org.pl/abstract_pl.php?nid=7281
  Punktacja MNiSW z 2012: 15; 2013: 10; 2013-2016: 14
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2013/I-005

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Zjawiska w obwodach tłumiących podczas zakłóceń pracy turbogenertora / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 2012, nr 32, s. 310-315, 8 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.
  Tytuł nr: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych. T. 2.
  W zbiorze gł.: nr 66.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.old.imnipe.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa/PNIMNiPEnr66/Maszyny/094.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06; 2012: 02
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2012/I-064

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Przebieg procesu utraty synchronizmu turbogeneratora / Piotr Kisielewski, Ludiwk Antal. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2012, nr 94, s. 7-10, 9 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/94/ref_02.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06; 2012: 05
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2012/I-045

 1. Zalas Paweł, Kisielewski Piotr: Proces technologiczny produkcji wirnika silnika synchronicznego małej mocy wzbudzanego magnesami trwałymi / Paweł Zalas, Piotr Kisielewski. Napędy i Sterowanie. 2012, R. 14, nr 3, s. 82-85, 9 rys., bibliogr. 8 poz., Summ.
  Punktacja MNiSW z 2010: 02
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2012/I-009

 1. Kisielewski Piotr, Gozdowiak Adam: Polowo-obwodowe modelowanie generatora asynchronicznego dwustronnie zasilanego / Piotr Kisielewski, Adam Gozdowiak. Przegląd Elektrotechniczny. 2012, R. 88, nr 2, s. 194-199, bibliogr. 7 poz.
  Punktacja MNiSW z 2010: 13; 2012: 15
  Lista Filadelfijska – T
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2012/I-004

 1. Kisielewski Piotr: Silnik synchroniczny średniej mocy z magnesami trwałymi zasilany z falownika / Piotr Kisielewski. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 2011, nr 31, s. 94-98, 3 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
  Tytuł nr: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych.
  W zbiorze gł.: nr 65.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.old.imnipe.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa/PNIMNiPEnr65/Maszyny/10.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06; 2012: 02
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2012/I-110

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Wpływ zmiany parametrów linii elektroenergetycznej na stabilność pracy turbogeneratora w systemie elektroenergetycznym / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 2011, nr 31, s. 35-40, 10 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz., Summ.
  Tytuł nr: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych.
  W zbiorze gł.: nr 65.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.old.imnipe.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa/PNIMNiPEnr65/Maszyny/04.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06; 2012: 02
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2012/I-026

 1. Kisielewski Piotr, Antal Maciej, Gierak Dariusz D, Zalas Paweł: Zastosowanie magnesów trwałych w silnikach elektrycznych dużej mocy / Piotr Kisielewski [i in.]. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2011, nr 92, s. 187-192, 9 rys., bibliogr. 7 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/92/ref_33.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06; 2012: 05
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2011/I-087

 1. Zalas Paweł, Kisielewski Piotr: Zastosowanie magnesów trwałych w silnikach elektrycznych małej mocy / Paweł Zalas, Piotr Kisielewski. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2011, nr 91, s. 109-112, 6 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/91/ref_22.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06; 2012: 05
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2011/I-072

 1. Kisielewski Piotr, Hamera Jarosław*: Obliczenia cieplne transformatora / Piotr Kisielewski, Jarosław Hamera. Przegląd Elektrotechniczny. 2011, R. 87, nr 3, s. 320-323, 9 rys., 2 tab., bibliogr. 3 poz., Summ.
  Punktacja MNiSW z 2010: 13; 2012: 15
  Lista Filadelfijska – T
  IF – 00.244
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2011/I-038

 1. Kisielewski Piotr: Technologia montażu magnesów trwałych w wirniku silnika synchronicznego dużej mocy / Piotr Kisielewski. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 2010, nr 30, s. 40-46, 6 rys., bibliogr. 3 poz., Summ.
  Tytuł nr: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych.
  W zbiorze gł.: nr 64.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.old.imnipe.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa/PNIMNiPEnr64/Maszyny/pdf/05.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2011/I-037

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Praca klatki tłumiącej w czasie utraty stabilności turbogeneratora / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Napędy i Sterowanie. 2010, R. 12, nr 12, s. 28-31, 9 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
  Punktacja MNiSW z 2010: 02
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2010/I-111

 1. Kisielewski Piotr: Modelowanie stanów dynamicznych turbogeneratora metodą polowo-obwodową / Piotr Kisielewski. Przegląd Elektrotechniczny. 2010, R. 86, nr 10, s. 299-302, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 14 poz., Summ.
  Punktacja MNiSW z 2010: 13
  Lista Filadelfijska – T
  IF – 00.242
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2010/I-098

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Research of the turbogenerator stability using field-circuit modeling / P. Kisielewski, L. Antal. W: XIX International Conference on Electrical Machines, ICEM 2010 [Dokument elektroniczny], Rome, Italy, 6-8 September 2010 / ed. Francesco Parasiliti. Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2010. s. 1-4, 13 rys., bibliogr. 5 poz.
  Nazwa wydawcy z cop.
  CD-ROM
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy

I29/2010/I-096

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Reakcja wirnika turbogeneratora na zwarcia zacisków stojana / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2010, nr 87, s. 109-112, 10 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/87/ref_21.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2010/I-080

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Badanie stabilności turbogeneratora przy zmianach obciążenia / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2010, nr 86, s. 207-211, 15 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.
  Referat z Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych, PEMINE, Rytro, 26-28.05.2010r.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/86/ref_41.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2010/I-074

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Zastosowanie modelowania polowo-obwodowego do analizy stanów nieustalonych turbogeneratora / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 2009, nr 29, s. 41-49, 6 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz., Summ.
  Tytuł nr: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych.
  W zbiorze gł.: nr 63.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.old.imnipe.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa/PNIMNIPEnr63/Maszyny/pdf/04.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2010/I-015

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Obwody tłumiące turobogeneratora przy utracie synchronizmu / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2009, nr 82, s. 13-16, 9 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/82/ref_03.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2009/I-033

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Zjawiska elektromagnetyczne w turbogeneratorze podczas utraty synchronizmu / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2009, nr 84, s. 19-22, 12 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/84/ref_04.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2009/I-034

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Transient currents in turbogenerator for the sudden short circuit / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 2009, nr 29, s. 30-40, 17 rys., bibliogr. 5 poz.
  Tytuł nr: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych.
  W zbiorze gł.: nr 63.
  Toż w: XVIII International Conference on Electrical Machines, ICEM’08 [Dokument elektroniczny], Vilamoura, Portugal, 6-9 September 2008. Piscataway, NJ : IEEE, 2008. [4] s.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.old.imnipe.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa/PNIMNIPEnr63/Maszyny/pdf/03.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

I29/2008/I-055

 

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Stany dynamiczne turbogeneratora po zakłóceniu w sieci elektroenergetycznej / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Przegląd Elektrotechniczny. 2008, R. 84, nr 12, s. 56-59, 12 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.
  Punktacja MNiSW z 2010: 09
  Lista Filadelfijska – T
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2008/I-081

 1. Kisielewski Piotr: Stany dynamiczne maszyn synchronicznych dużej mocy / Piotr Kisielewski. Górnictwo Odkrywkowe. 2008, R. 50/2, nr 6, s. 89-92, 8 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2008/I-056

 

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Kołysania turbogeneratora po wystąpieniu asymetrii w sieci elektroenergetycznej / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały. 2008, nr 28, s. 203-208, 8 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.
  W zbiorze gł.: nr 62.
  Tytuł nr: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.imne.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa/PNIMNIPEnr62/pdf/30_KISIELEWSKI_%20ANTALmp.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2008/I-023

 

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Obwody tłumiące turbogeneratora obciążonego niesymetrycznie / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe. 2008, nr 80, s. 199-203, 15 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
  Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych. PEMINE. Rytro 2008
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/80/ref_41.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2008/I-015

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Polowo-obwodowy model bezszczotkowej wzbudnicy generatora synchronicznego / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. W: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2007. s. 73-79, 6 rys., bibliogr. 2 poz., Summ.
  (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.; ISSN 1733-0718, nr 27)
  (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, nr 60)
  W serii gł.: nr 60.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.imne.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa/PNIMNIPEnr60/Maszyny/pdf/8%20Piotr%20KISIELEWSKI%20%20Ludwik%20ANTAL%203.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I29/2007/I-114

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Porównanie generatorów synchronicznych z wirnikiem jawnobiegunowym oraz cylindrycznym / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. W: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2007. s. 65-72, 8 rys., 1 tab., bibliogr. 2 poz., Summ.
  (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.; ISSN 1733-0718, nr 27)
  (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, nr 60)
  W serii gł.: nr 60.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.imne.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa/PNIMNIPEnr60/Maszyny/pdf/7%20Piotr%20KISIELEWSKI%20%20Ludwik%20ANTAL%204.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I29/2007/I-113

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Badanie reakcji turbogeneratora na zmiany napięcia i częstotliwości systemu / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. W: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2007. s. 56-64, 16 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.
  (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.; ISSN 1733-0718, nr 27)
  (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, nr 60)
  W serii gł.: nr 60.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.imne.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa/PNIMNIPEnr60/Maszyny/pdf/6%20Piotr%20KISIELEWSKI%20%20Ludwik%20ANTAL%202.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I29/2007/I-112

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Zakłócenia pracy turbogeneratora spowodowane zwarciami w systemie elektroenergetycznym / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. W: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2007. s. 47-55, 16 rys., bibliogr. 6 poz., Summ.
  (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.; ISSN 1733-0718, nr 27)
  (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, nr 60)
  W serii gł.: nr 60.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.imne.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa/PNIMNIPEnr60/Maszyny/pdf/5%20Piotr%20KISIELEWSKI%20%20Ludwik%20ANTAL%201.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I29/2007/I-111

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Transient currents in closed circuits of the turbogenerator rotor for the sudden short circuit / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering. 2007, iss. 55, s. 135-143, 12 rys., bibliogr. 5 poz.
  Toż w: Przebiegi prądów w obwodach zwartych wirnika turbogeneratora w czasie zwarcia udarowego. XLIII International Symposium on Electrical Machines. SME 2007. Conference proceedings. [Eds. Wojciech Szeląg, Andrzej Demenko]. Poznań, Poland, July 2-5, 2007. Poznań: PTETiS Publ. 2007 s. 273-276, 12 rys., bibliogr. 5 poz., Summ.
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: międzynarodowy

I29/2007/I-075

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Weryfikacja pomiarowa obliczonych charakterystyk statycznych turbogeneratora / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. W: Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych. PEMINE, Rytro, [23-25] maj 2007. Katowice : BOBRME „Komel”, 2007. s. 167-170, 7 rys., bibliogr. 7 poz., Summ.
  (Maszyny Elektryczne – Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych. Zeszyty Problemowe, ISSN 0239-3646; nr 77)
  Rodzaj pracy: referaty; zasięg: lokalny

I29/2007/I-060

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Zjawiska zachodzące w turbogeneratorze przy udarowym zwarciu symetrycznym / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. W: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2006. s. 61-68, 7 rys., bibliogr. 3 poz., Summ.
  (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.; ISSN 1733-0718, nr 26)
  (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, nr 59)
  W serii gł.: nr 59.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.imne.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa/PNIMNIPEnr59/Maszyny/6%20Piotr%20KISIELEWSKI%20Ludwik%20ANTAL%202.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I29/2007/I-00

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Polowo-obwodowy model turbogeneratora / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. W: Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2006. s. 53-60, 5 rys., 1 tab., bibliogr. 6 poz., Summ.
  (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.; ISSN 1733-0718, nr 26)
  (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, nr 59)
  W serii gł.: nr 59.
  Lokalizacja elektroniczna: http://www.imne.pwr.wroc.pl/Wydawnictwa/PNIMNIPEnr59/Maszyny/5%20Piotr%20KISIELEWSKI%20Ludwik%20ANTAL%201.pdf
  Punktacja MNiSW z 2010: 06
  Rodzaj pracy: rozdziały w książkach; zasięg: lokalny

I29/2007/I-005

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik: Wyznaczanie parametrów turbogeneratora z symulacji polowo-obwodowych / Piotr Kisielewski, Ludwik Antal. Elektrotechnika i Elektronika. 2006, t. 25, z. 2, s. 162-166, 9 rys., 1 tab., bibliogr. 7 poz., Summ.
  Toż w: XLII International Symposium on Electrical Machines. SME 2006. Conference proceedings. [Ed. W. Rams]. Cracow, July 3-6, 2006. [Kraków: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH 2006] s. 243-246
  Punktacja MNiSW z 2010: 02
  Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny

I29/2006/I-036

 

PRACE NIEPUBLIKOWANE

 1. Zawilak Jan, Antal Maciej, Janta Tomasz, Kisielewski Piotr, Zalas Paweł, Zawilak Tomasz, Gwoździewicz Maciej J, Gozdowiak Adam, Lipiński Szymon: Opracowanie wysokosprawnych konstrukcji silników wzbudzanych magnesami trwałymi przeznaczonych do rozruchu bezpośredniego : obliczeniowa weryfikacja zasadności konstrukcji i jej podstawowych właściwości eksploatacyjnych / Jan Zawilak [i in.]. Raporty Katedry Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 2017, Ser. SPR nr 21, 50 s. : rys., tab.
  Bibliogr. 15 poz.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

W05/2017/S-021

 1. Antal Maciej, Gierak Dariusz D*, Kisielewski Piotr, Zawilak Jan: Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi dużej mocy P=1100 kW, U=6000 V, I=109 A, n=500 obr/min / Maciej Antal [i in.]. Raporty Katedry Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 2016, Ser. SPR nr 44, 51 s. : rys.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

W05/2016/S-044

 1. Antal Ludwik, Zawilak Jan, Gwoździewicz Maciej J, Kisielewski Piotr, Zalas Paweł, Zawilak Tomasz, Gozdowiak Adam, Lipiński Szymon: Wolnoobrotowe jednofazowe silniki synchroniczne z magnesami trwałymi małej mocy na przykładzie badań silnika P=650 W, U=230 V, n=1000 obr/min / Ludwik Antal [i in.]. Raporty Katedry Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 2016, Ser. SPR nr 31, 16 s. rys., tab. bibliogr. 4 poz.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

W05/2016/S-031

 1. Zawilak Jan, Zalas Paweł, Kisielewski Piotr, Gwoździewicz Maciej J: Technologia wymiany łożysk tocznych w maszynach elektrycznych z magesami trwałymi bez demontażu tarcz łożyskowych i wirnika / Jan Zawilak [i in.]. Raporty Katedry Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 2016, Ser. SPR nr 16, 6 s. : rys.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

W05/2016/S-016

 1. Zawilak Jan, Zalas Paweł, Kisielewski Piotr, Gwoździewicz Maciej J: Opracowanie optymalizacji kosztów LDPMSM : Oszacowanie wskaźników decydujących o najlepszym balansowaniu między masą maszyny, a sprawnością, przy zachowaniu niezbędnych wymagań ruchowych silnika / Jan Zawilak [i in.]. Raporty Katedry Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 2016, Ser. SPR nr 3, 5 s. :
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

W05/2016/S-003

 1. Zawilak Jan, Zalas Paweł, Kisielewski Piotr, Gwoździewicz Maciej J: Opracowanie technologii mocowania magnesów trwałych w wirinku w zależności od umiejscowienia magnesu / Jan Zawilak [i in.]. Raporty Katedry Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 2016, Ser. SPR nr 2, 5 s. : rys., tab.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

W05/2016/S-002

 1. Antal Ludwik, Zawilak Jan, Gwoździewicz Maciej J, Kisielewski Piotr, Zalas Paweł, Zawilak Tomasz, Gozdowiak Adam, Lipiński Szymon: Badanie symulacyjne właściwości rozruchowych i eksploatacyjnych silników synchronicznych z magnesami trwałymi zasilanych z falownika / Ludwik Antal [i in.]. Raporty Katedry Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 2015, Ser. SPR nr 24, 48 s. : rys., tab.
  Bibliogr. 16 poz.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

W05/2015/S-024

 1. Antal Ludwik, Zawilak Jan, Kisielewski Piotr, Zalas Paweł, Zawilak Tomasz, Gwoździewicz Maciej J: Badania cieplne silnika indukcyjnego klatkowego z uszkodzonym uzwojeniem stojana lub wirnika / Ludwik Antal [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2014, Ser. SPR nr 6, 35 s. : 49 rys., 1 tab.
  Bibliogr. 38 poz.
  Rodzaj pracy: raporty serii

SPRI29/2014/S-006

 1. Antal Ludwik, Zawilak Jan, Kisielewski Piotr, Zalas Paweł, Zawilak Tomasz, Gwoździewicz Maciej J: Analiza utraty synchronizmu i pracy asynchronicznej silnika synchronicznego dużej mocy / Ludwik Antal [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2013, Ser. SPR nr 12, 45 s. : 83 rys., 4 tab.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2013/S-012

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik, Zawilak Jan, Zalas Paweł, Antal Maciej*, Gierak Dariusz D: Narzędzie do badania stabilności pracy turbogeneratorów w systemie elektroenergetycznym przy użyciu metod polowo-obwodowych / Piotr Kisielewski [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2013, Ser. SPR nr 7, 109 s. : il., tab.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR I29/2013/S-007
 2. Zawilak Jan, Kisielewski Piotr, Gwoździewicz Maciej J: Zadanie nr 11: Badanie i ocena parametrów funkcjonalnych modeli układów napędowych. Etap D: Badania silników o rozruchu bezpośrednim z alternatywnymi wirnikami hybrydowymi / Jan Zawilak, Maciej Gwoździewicz, Piotr Kisielewski. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2013, Ser. SPR nr 2, 39 s. : il., tab.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2013/S-002

 1. Zawilak Jan, Kisielewski Piotr, Gwoździewicz Maciej J: Zadanie nr 11: Badanie i ocena parametrów funkcjonalnych modeli układów napędowych. Podzadanie C: Badania eksperymentalne modelowego silnika z magnesami trwałymi do zasilania z przekształtników energoelektronicznych. Cz. 2 / Jan Zawilak, Piotr Kisielewski, Maciej Gwoździewicz. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2012, Ser. SPR nr 26, 30 s. : il.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2012/S-026

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik, Zawilak Jan, Zalas Paweł, Antal Maciej*, Gierak Dariusz D*: Narzędzie do badania stabilności pracy turbogeneratorów w systemie elektroeneretycznym przy użyciu metod polowo-obwodowych. Cz. 2 / P. Kisielewski [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2012, Ser. SPR nr 24, 62 s. : il.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2012/S-024

 1. Antal Ludwik, Zawilak Jan, Kisielewski Piotr, Zalas Paweł, Zawilak Tomasz, Gwoździewicz Maciej J: Badania eksperymentalne uszkodzonych silników indukcyjnych małej mocy zasilanych z falownika / L. Antal [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2012, Ser. SPR nr 20, 122 s. : il.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2012/S-020

 1. Zawilak Jan, Kisielewski Piotr, Gwoździewicz Maciej J: Zadanie nr 11: Badania i ocena parametrów funkcjonalnych modeli układów napędowych. Etap C, Badania eksperymentalne modelowego silnika z magnesami trwałymi do zasilania z przekształtników energoelektronicznych / Jan Zawilak, Piotr Kisielewski, Maciej Gwoździewicz. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2012, Ser. SPR nr 18, 25 s.: il., tab.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2012/S-018

 1. Zawilak Jan, Kisielewski Piotr, Zawilak Tomasz, Gwoździewicz Maciej J: Zadanie nr 11: Badania i ocena parametrów funkcjonalnych modeli układów napędowych. Etap B, Badnia eksperymetnalne modelowego silnika dwubiegowego o przełączalnych uzwojeniach stojana i z rozruchem bepośrednim, wzbudzanego magnesami trwałymi. Cz. 2 / Jan Zawilak [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2012, Ser. SPR nr 8, 37 s. : il., tab.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2012/S-008

 1. Zalas Paweł, Kisielewski Piotr: Zadanie nr 10 : opracowanie technologii wykonania silników. Etap D, Opracowanie technologii mechanicznego mocowania magnesów – cz. 2 / Paweł Zalas, Piotr Kisielewski. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2012, Ser. SPR nr 3, 27 s. : il.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2012/S-003

 1. Zalas Paweł, Kisielewski Piotr, Zawilak Jan, Gwoździewicz Maciej J: Zadanie nr 11: Badania i ocena parametrów funkcjonalnych modeli układów napędowych. Etap B, Badania eksperymentalne modelowego silnika dwubiegowego o przełączalnych uzwojeniach stojana i z rozruchem bezpośrednim, wzbudzanego magnesami trwałymi / Paweł Zalas [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2012, Ser. SPR nr 2, 34 s. : il.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2012/S-002

 1. Zalas Paweł, Kisielewski Piotr, Zawilak Jan, Gwoździewicz Maciej J: Konstrukcja oraz technologia wykonania dwubiegowego silnika synchronicznego o przełączalnych uzwojeniach stojana i z rozruchem bezpośrednim, wzbudzanego magnesami trwałymi / Paweł Zalas [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2012, Ser. SPR nr 4, 44 s. : il.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2012/S-004

 1. Antal Maciej*, Gierak Dariusz D, Kisielewski Piotr: Opracowanie technologii wykonania silników. Podzadanie, Opracowanie konstrukcji i technologii produkcji dwubiegowych silników średniej mocy o przełączalnych uzwojeniach stojana, wzbudzanych magnesami trwałymi / Maciej Antal, Dariusz Gierak, Piotr Kisielewski. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2012, Ser. SPR nr 1, 30 s. : il.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2012/S-001

 1. Zalas Paweł, Kisielewski Piotr: Zadanie nr 10 : opracowanie technologii wykonania silników. Etap D, Opracowanie technologii mechanicznego mocowania magnesów / Paweł Zalas, Piotr Kisielewski. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2011, Ser. SPR nr 24, 23, [5] s. : il.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2011/S-024

 1. Gwoździewicz Maciej J, Kisielewski Piotr, Zawilak Jan: Zadanie nr 11: Badania i ocena parametrów funkcjonalnych modeli układów napędowych. Podzadanie A, Badania eksperymentalne modelowego wysokosprawnego silnika prądu przemiennego wzbudzanego magnesami trwałymi i z rozruchem bezpośrednim / Maciej Gwoździewicz, Piotr Kisielewski, Jan Zawilak. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2011, Ser. SPR nr 25, 24 s. : il., tab.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2011/S-025

 1. Kisielewski Piotr, Antal Ludwik, Zawilak Jan, Zalas Paweł, Antal Maciej, Gierak Dariusz D: Narzędzie do badania stabilności pracy turbogeneratorów w systemie elektroenergetycznym przy użyciu metod polowo-obwodowych. Cz. 1 / P. Kisielewski [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2011, Ser. SPR nr 20, 34 s. : il., tab.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2011/S-020

 1. Zawilak Jan, Zalas Paweł, Kisielewski Piotr, Gwoździewicz Maciej J: Zadnaie nr 10: Opracowanie technologii wykonania silników. Etap C, Opracowanie technologii produkcji silników przystosowanych do rozruchu częstotliwosciowego i pracy z regulowaną prędkością obrotową. Część 2 / Jan Zawilak [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2011, Ser. SPR nr 17, 57 s. : il., tab.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2011/S-017

 1. Antal Ludwik, Zawilak Jan, Kisielewski Piotr, Zalas Paweł, Zawilak Tomasz: Numeryczne metody obliczeń i badań nowych konstrukcji maszyn elektrycznych. Etap 2 : Zadanie 2, Badania procesów synchronizacji silników synchronicznych dużej mocy. Część 2 / Ludwik Antal [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2011, Ser. SPR nr 11, 43 s. : il.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2011/S-011

 1. Zawilak Jan, Zalas Paweł, Kisielewski Piotr, Gwoździewicz Maciej J: Zadanie nr 10: Opracowanie technologii wykonania silików. Etap C, Opracowanie technologii produkcji silników przystosowanych do rozruchu częstotliwościowego i pracy z regulowaną prędkością obrotową / Jan Zawilak [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2011, Ser. SPR nr 9, 40, [16] s. : il., tab.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2011/S-009

 1. Kisielewski Piotr: Sposób montażu wirnika magnesami trwałymi w silniku synchronicznym średniej mocy. Zgłosz. pat. nr P 394662 z 22.04.2011 / Piotr Kisielewski. 6 s. : 2 rys.
  Nazwa zgłaszającego: Politechnika Wrocławska.
  Rodzaj pracy: zgłoszenia patentowe

I29/2011/Z-003

 1. Antal Maciej, Gierak Dariusz D, Kisielewski Piotr: Zadanie nr 10: Opracowanie technologii wykonania silników. Etap B, Opracowanie technologii produkcji dwubiegowych silników o przełączalnych uzwojeniach stojana, wzbudzanych magnesami trwałaymi. Silnik średniej mocy / Maciej Antal, Dariusz Gierak, Piotr Kisielewski. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2011, Ser. SPR nr 2, 32 s. : il.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2011/S-002

 1. Antal Maciej, Gierak Dariusz D, Kisielewski Piotr: Zadanie nr 10: Opracowanie technologii produkcji silników wzbudzanych magnesami. Podzadanie A, B / Maciej Antal, Dariusz Gierak, Piotr Kisielewski. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2011, Ser. SPR nr 7
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2011/S-007

 1. Antal Maciej, Gierak Dariusz D, Kisielewski Piotr Opracowanie technologii wykonania silników. Podzadanie Etap B, Opracowanie technologii produkcji dwubiegowych silników o przełączalnych uzwojeniach stojana, wzbudzanych magnesami trwałymi / Maciej Antal, Dariusz Gierak, Piotr Kisielewski. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 13, 43 s. : 10 rys.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2010/S-013

 1. Antal Maciej, Gierak Dariusz D, Kisielewski Piotr: Technologia produkcji silników wzbudzanych magnesami trwałymi / Maciej Antal, Dariusz Gierak, Piotr Kisielewski. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 16, 109 s. : il.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2010/S-016

 1. Antal Maciej, Gierak Dariusz D, Kisielewski Piotr: Opracowanie technologii wykonania silników. Etap A / Maciej Antal, Dariusz Gierak, Piotr Kisielewski. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 8, 30 s. : 29 rys.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2010/S-008

 1. Antal Ludwik, Zawilak Jan, Kisielewski Piotr, Zalas Paweł, Zawilak Tomasz: Numeryczne metody obliczeń i badań nowych konstrukcji maszyn elektrycznych. Etap I zadanie 2 / Ludwik Antal [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 5, 57 s. : 85 rys.
  Bibliogr. 125 poz.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2010/S-005

 1. Kisielewski Piotr, Antal Maciej, Gierak Dariusz D: Opracowanie technologii produkcji silników wzbudzanych magnesami trwałymi, z klatką rozruchową, przeznaczonych do rozruchu bezpośredniego wentylatorów i pomp / Piotr Kisielewski, Maciej Antal, Dariusz Gierak. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2010, Ser. SPR nr 1, [8] s. : 6 rys.,
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2010/S-001

 1. Antal Ludwik, Kisielewski Piotr, Zawilak Jan, Zalas Paweł, Zawilak Tomasz: Niekonwencjonalne maszyny elektryczne – teoria, konstrukcje, zastosowania. Etap III. Zadanie nr 5. Polowo-obwodowy model turbogeneratora w zastosowaniu do wyznaczania parametrów elektromagnetycznych i charakterystyk statycznych turbogeneratora / L. Antal [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 11, 34 s.: 17 rys., 2 tab.
  Bibliogr. 124 poz.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2009/S-011

 1. Antal Ludwik, Antal Maciej*, Zalas Paweł, Kisielewski Piotr: Field-circuit model for simulation and analysis asynchronous work of synchronous machine connecting with infinite power system. Stage I / Ludwik Antal [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 5, 31 s. : 37 rys., 4 tab.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2009/S-005

 1. Antal Ludwik, Kisielewski Piotr: Laboratory measurements of synchronous machines connecting with infinite power system during asynchronous work and total synchronism loss / Ludwik Antal, Piotr Kisielewski. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2009, Ser. SPR nr 16, 25 s. : 37 rys., 6 tab.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2009/S-016

 1. Antal Ludwik, Antal Maciej*, Zalas Paweł, Kisielewski Piotr: Field-circuit model for simulation and analysis asynchronous work of synchronous machine connecting with infinite power system. Stage II / Ludwik Antal [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2009, Ser. SPR nr12, 54 s. : 120 rys., 1 tab.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2009/S-012

 1. Kisielewski Piotr: Polowo-obwodowa analiza stanów nieustalonych turbogeneratora / Piotr Kisielewski. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2009, Ser. PRE nr 3, 92 s. : tab., rys.
  Rozprawa doktorska (19.10.2009) Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Wrocław. Promotor: dr hab. inż. Ludwik Antal.
  Rodzaj pracy: doktoraty

I29/2009/P-013

 1. Zawilak Jan, Antal Ludwik, Zalas Paweł, Zawilak Tomasz, Kisielewski Piotr: Niekonwencjonalne maszyny elektryczne – teoria, konstrukcje, zastosowania. Etap II, Polowo-obwodowa metoda projektowania i analizy silnika synchronicznego o rozruchu bezpośrednim wzbudzanego magnesami trwałymi / Jan Zawilak [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2008, Ser. SPR nr 7, 46 s. : 31 rys., 2 tab., bibliogr. 57 poz.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2008/S-007

 1. Zawilak Jan, Antal Ludwik, Antal Maciej, Kisielewski Piotr, Zawilak Tomasz: Niekonwencjonalne maszyny elektryczne-teoria, konstrukcje, zastosowania. Etap I. Zadanie nr 4: Dwubiegowe, jednouzwojeniowe silniki indukcyjne / Jan Zawilak [i in.]. Raporty Inst. Masz. Napęd. Pomiarów Elektr. PWroc. 2007, Ser. SPR nr 12, 29 s. : 19 rys., 2 tab.
  Bibliogr. 8 poz.
  Rodzaj pracy: raporty serii SPR

I29/2007/S-012

 

Skontaktuj się z nami!

Z chęcią doradzimy w doborze odpowiednich rozwiązań.

KISIELEWSKI Sp. z o. o.

Siedziba firmy/adres:

Ligota Wołczyńska 70

46-250 Wołczyn

POLSKA

+48 77 543 23 29

BIURO TECHNICZNE

ul. Wagonowa 2d/3

53-609 Wrocław

NIP / VAT UE number: PL 751 177 18 02

REGON: 161444999

KRS: 0000407629

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy / Share capital:

500 000 PLN