Firma

Przedsiębiorstwo KISIELEWSKI Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz pomiarami.

Historia firmy rozpoczyna się w 2009 r. od założenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez dr inż. Piotra Kisielewskiego. Ze względu na jej szybki rozwój w listopadzie 2011 r. została ona przekształcona w spółkę z o.o., w której dr inż. Piotr Kisielewski jest Prezesem Zarządu.

Aktualnie firma zajmuje się w znacznej części projektowaniem dużych silników i generatorów elektrycznych. Prowadzi także działalność badawczą w zakresie nowych technik obliczeniowych, technologii i materiałów możliwych do zastosowania w maszynach elektrycznych.

W roku 2014 w ramach firmy utworzono własną jednostkę badawczo – rozwojową w postaci Laboratorium Badań Materiałów Magnetycznych przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Własne zaplecze badawcze pozwoliło na rozbudowę oferty technologicznej przedsiębiorstwa oraz na realizację prac B+R. Oferta firmy kierowana jest do firm z branży silników i generatorów (prądnic) elektrycznych. Zakres działalności i oferty obejmuje:

 

 • Materiały magnetyczne
 • Maszyny elektryczne
 • Specjalistyczne pomiary elektryczne
 • Obróbka skrawaniem CNC
 • Konstrukcje stalowe

O prezesie

Głównym atutem firmy jest ogromne know-how – dr inż. Piotr Kisielewski (Prezes Zarządu) , który w latach 2004 – 2018 był zatrudniony na wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.

W latach 2005 – 2009 Piotr Kisielewski był zaangażowany w działalność uczelni w ramach doktoratu. Efektem pracy doktorskiej Piotra Kisielewskiego było opracowanie badań w zakresie: „ Polowo-obwodowa analiza stanów nieustalonych turbogeneratora.”

Po zakończeniu pracy doktorskiej Piotr Kisielewski objął funkcję adiunkta na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej w Katedrze Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, gdzie do 2018 roku sprawował funkcję Kierownika Laboratorium Symulacyjnych Badań Maszyn Elektrycznych.

Piotr Kisielewski w ramach zatrudnienia na Politechnice Wrocławskiej zrealizował oraz był uczestnikiem wielu grantów naukowo-badawczych:

 • Kierownik zakończonego i pozytywnie rozliczonego projektu badawczego pod tytułem:

Narzędzie do badania stabilności pracy turbogeneratorów w systemie elektroenergetycznym przy użyciu metod polowo-obwodowych” nr N N511 314 140.

 • Wykonawca europejskiego projektu POIG.01.01.02-00-113/09-00, pod tytułem:

„Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa”.

 • Uczestnik zespołu realizującego Projekt Badawczy w ramach VI Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej pod tytułem:

„Nowa generacja interfejsów statków do przewozu płynnych gazów naturalnych”,

 • Wykonawca promotorskiego projektu badawczego pt.:

„Polowo-obwodowy model turbogeneratora w zastosowaniu do pozyskiwania wzorców diagnostycznych”

 • Wykonawca projektu w ramach Pierwszego Programu Stypendialnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Doktorantów Politechniki Wrocławskiej
 • Stypendysta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu pt.

„GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów”

Piotr Kisielewski jest autorem bądź współautorem ponad 90 publikacji naukowych drukowanych w czasopismach naukowych oraz prezentowanych na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Skontaktuj się z nami!

Z chęcią doradzimy w doborze odpowiednich rozwiązań.

KISIELEWSKI Sp. z o. o.

Siedziba firmy/adres:

Ligota Wołczyńska 70

46-250 Wołczyn

POLSKA

+48 77 543 23 29

BIURO TECHNICZNE

ul. Wagonowa 2d/3

53-609 Wrocław

NIP / VAT UE number: PL 751 177 18 02

REGON: 161444999

KRS: 0000407629

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy / Share capital:

500 000 PLN