Usługi pomiarowe

Na zlecenie klienta wykonujemy ekspertyzy i badania techniczne silników elektrycznych, hydrogeneratorów i turbogeneratorów oraz pomiary specjalistyczne turbogeneratorów w czasie prób ruchowych.  Opracowane wyniki przekazujemy Państwu w postaci kompletnego raportu.

Pomiary jakości

Wykonujemy pomiary detali za pomocą maszyny współrzędnościowej Mitutoyo Model CRT AS 121210

Realizowane pomiary:

  • Odchyłki wymiarowe
  • Parametry charakteryzujące powierzchnie, m.in. odchyłki kształtu, położenia, chropowatości, kierunkowości
  • Twardość
  • Analiza porównawcza komputerowego modelu 3D z wyrobem rzeczywistym

Wsparcie techniczne

Zapewniamy wsparcie techniczne w trakcie wdrażania nowych technologii. Otrzymają Państwo od nas pełną specyfikację nowego produktu.

Szkolenie pracowników

Przeprowadzimy profesjonalne szkolenie dla pracowników, aby w jak najkrótszym czasie mogli Państwo w pełni korzystać z zakupionego produktu.

Skontaktuj się z nami!

Z chęcią doradzimy w doborze odpowiednich rozwiązań.

KISIELEWSKI Sp. z o. o.

Siedziba firmy/adres:

Ligota Wołczyńska 70

46-250 Wołczyn

POLSKA

+48 77 543 23 29

BIURO TECHNICZNE

ul. Wagonowa 2d/3

53-609 Wrocław

NIP / VAT UE number: PL 751 177 18 02

REGON: 161444999

KRS: 0000407629

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy / Share capital:

500 000 PLN