Projekty z funduszy
Unii Europejskiej

Beneficjent: „KISIELEWSKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Wdrożenie nowej technologii cięcia blachy elektrotechnicznej typu edge-precision z zastosowaniem w wysokosprawnych maszynach, silnikach i generatorach elektrycznych”. Przedsięwzięcie zakłada praktyczne zastosowanie objętych patentem rozwiązań wytwórczych drogą inwestycji technologicznej pozwalającej na wytwarzanie nowoczesnych komponentów do wysokosprawnych silników i generatorów elektrycznych.

 

Harmonogram realizacji: Inwestycja technologiczna jest realizowana w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

 

Cele projektu: Zwiększenie potencjału technologicznego przedsiębiorstwa “KISIELEWSKI” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych autorskich rozwiązań w zakresie cięcia blachy elektrotechnicznej.

 

Planowane efekty:

  • wdrożenie 1 rozwiązania będącego wynikiem własnych prac B+R
  • wprowadzenie 1 nowej innowacji produktowej
  • utworzenie 2 nowych trwałych miejsc pracy we wspartym przedsiębiorstwie
  • wzrost przychodów ze sprzedaży o 1,0 mln zł
  • spadek zużycia energii elektrycznej o 40 000 kWh/rok

Wartość projektu: 4 500 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 475 000,00 zł

Skontaktuj się z nami!

Z chęcią doradzimy w doborze odpowiednich rozwiązań.

KISIELEWSKI Sp. z o. o.

Siedziba firmy/adres:

Ligota Wołczyńska 70

46-250 Wołczyn

POLSKA

+48 77 543 23 29

BIURO TECHNICZNE

ul. Wagonowa 2d/3

53-609 Wrocław

NIP / VAT UE number: PL 751 177 18 02

REGON: 161444999

KRS: 0000407629

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy / Share capital:

500 000 PLN

SOCIAL MEDIA