Usługi serwisowe

Usługi serwisowe wykonywane są dzięki własnym zespołom serwisowo-montażowym. Do głównych obszarów działań należą:

  • wszechstronna diagnostyka maszyn elektrycznych, zarówno mechaniczną jak i elektryczną
  • usługi związane z przeglądami i obsługą bieżącą maszyn elektryczny (wymiany części zużytych, uszkodzonych, konserwacja, mycie, czyszczenie, malowanie)
  • usługi pomiarowe (maszyn w ruchu – diagnostyka drganiowa, na postoju – rezystancje uzwojeń, pomiary aparatury pomocniczej)
  • usługi montażu, demontażu, wymiany maszyn i urządzeń elektrycznych na obiektach, razem z osiowaniem układów sprzęganych, ruchem próbnym i oddaniem do eksploatacji
  • naprawy doraźne maszyn i urządzeń elektrycznych
  • nadzory nad różnymi pracami u Klientów związane z maszynami i urządzeniami elektrycznymi, w tym budowa i uruchamianie nowych obiektów
  • wszechstronne doradztwo techniczne związane z maszynami, urządzeniami i aparaturą elektryczną

Wszelkie wykonane przez nas prace obiektowe zakończone odpowiednim raportem wraz z konkretnymi wnioskami dla Klienta.

Skontaktuj się z nami!

Z chęcią doradzimy w doborze odpowiednich rozwiązań.

KISIELEWSKI Sp. z o. o.

Siedziba firmy/adres:

Ligota Wołczyńska 70

46-250 Wołczyn

POLSKA

+48 77 543 23 29

BIURO TECHNICZNE

ul. Wagonowa 2d/3

53-609 Wrocław

NIP / VAT UE number: PL 751 177 18 02

REGON: 161444999

KRS: 0000407629

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy / Share capital:

500 000 PLN