W ramach Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER (23-26.04.2018 w Poznaniu) odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna „ Energooszczędne napędy elektryczne w przemyśle”. Organizatorem konferencji jest Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, należący do najlepszych wydziałów Elektrycznych w kraju oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Współorganizatorem jest Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Jednym z prelegentów będzie Prezes zarządu firmy KISIELEWSKI dr inż. Piotr Kisielewski, który oprócz prowadzenia prężnie rozwijającej się firmy, jest zatrudniony na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, gdzie pełni funkcję Kierownika Laboratorium Symulacyjnych Badań Maszyn Elektrycznych. Zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie oraz dyskusji na temat Energooszczędnych silników elektrycznych.