Projekty z funduszy
Unii Europejskiej

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej firma KISIELEWSKI stale rozszerza swoją ofertę o nowe i udoskonalone usługi, dzięki czemu umacnia swoją konkurencyjną pozycję na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Firma zrealizowała projekt p.n. „Utworzenie Laboratorium Badań Materiałów Magnetycznych w przedsiębiorstwie KISIELEWSKI Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Aktualnie realizujemy projekt:

Wdrożenie nowej technologii cięcia blachy elektrotechnicznej typu edge-precision z zastosowaniem w wysokosprawnych maszynach, silnikach i generatorach elektrycznych.

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Skontaktuj się z nami!

Z chęcią doradzimy w doborze odpowiednich rozwiązań.

KISIELEWSKI Sp. z o. o.

SIEDZIBA FIRMY, PRODUKCJA:

Ligota Wołczyńska 70

46-250 Wołczyn

POLAND

+48 77 543 23 29

BIURO TECHNICZNE

ul. Wagonowa 2d/3

53-609 Wrocław

NIP / VAT UE number: PL 751 177 18 02

REGON: 161444999

KRS: 0000407629

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy / Share capital:

500 000 PLN

SOCIAL MEDIA