Informujemy, że firma KISIELEWSKI Sp. z o. o. w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, wdraża nową technologię cięcia blachy elektrotechnicznej typu edge-precision z zastosowaniem w wysokosprawnych maszynach, silnikach i generatorach elektrycznych.